Sự kiện đua top Open Sever

11-7-2024

🎀 Đua TOP Chuyển Sinh Bắt Đầu Từ OPEN Đến 9h sáng Ngày 18/7 Chốt TOP.
==> TOP 1 : 1.000.000 KNB + Pet VIP tư chất 135k
==> TOP 2 : 800.000 KNB + Pet VIP tư chất 125k
==> TOP 3 : 500.000 KNB + Pet VIP tư chất 115k
==> TOP 4 Đến 10 : 500.000 KNB
Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game.Tin tức khác

TL Hoàng Tộc (2.9 chuyển sinh) 19h30 Tối t5 ngày 11/7
11-7-2024
Sự kiện đua top Open Sever

11-7-2024
Sự Kiện Khuyễn mãi Thẻ Nạp

4-6