TL Hoàng Tộc (2.9 chuyển sinh) 19h30 Tối t5 ngày 11/7
11-7-2024

⛔Map Cày Server
==> Cấp 30 Đến 95 : Yến Vương Cổ Mộ 9 + Phụng Hoàng Lăng Mộ
==> Cấp 95 Đến 130 : Hạn Huyết Lĩnh + Đại Uyển + Tháp Khắc
-------------------------------------------------------------------
⛔Những Map Cày Vật Phẩm Trang Bị Cho Anh Em Tham Gia.
==> Tam Xuân Huyền Cảnh : Sét Thiên Long 120
==> Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh : Long Văn + Võ Hồn + Ám Khí + Thú Môn Phái
==> Đào Hoa Trận VIP : Sét Sát ThầnTin tức khác

TL Hoàng Tộc (2.9 chuyển sinh) 19h30 Tối t5 ngày 11/7
11-7-2024
Sự kiện đua top Open Sever

11-7-2024
Sự Kiện Khuyễn mãi Thẻ Nạp

4-6